logo initiatieven

Muzikale Kafiieëklatsj “Sans Äge” in Kirchroa

Truus Ploum-Cools is sinds jaar en dag ambassadeur van Burgerkracht Limburg (voorheen Huis voor de Zorg). Ze is actief (geweest) als coördinator en/of adviseur van verenigingen als de Stichting Nazorg Hartpatiënten Kerkrade-Landgraaf “Os Hats” en de Nationale Vereniging voor Fibromyalgie-patiënten  FES in Limburg. Ze is lid van het Categoraal Overleg Patiëntenverenigingen bij Burgerkracht Limburg. Ook neemt ze deel aan de jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten Contract met de Samenleving van Zuyderland MC

De laatste jaren is Truus als burger meer actief geworden in haar eigen gemeente, Kerkrade. “Gewoon omdat het bijzonder is je voor je medebewoners in te zetten”. Ze is bestuurslid van de Seniorenraad en ouderenadviseur van Impuls Kerkrade. In die functie bezoekt ze ouderen thuis in het kader van het project eenzaamheid. Ook is Truus lid van het wijkplatform Kerkrade Oost.

Maar…Truus is ook gitariste.
Op latere leeftijd ontdekte ze een nieuwe passie en ging ze gitaarlessen volgen. Ze werd lid van het Seniorenorkest Sans Âge (“Leeftijd doet er niet toe”), waar ze coördinator en contactpersoon van is. Sans Âge maakt deel uit van Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK).

De komende Week van de Eenzaamheid (laatste week september) in gedachten, nam Truus Ploum het initiatief tot  het organiseren van een concert, een Muzikale Kaffieëklatsj op zaterdag 29 september a.s.
Met het idee om vaak eenzame ouderen de gelegenheid te geven elkaar weer eens te treffen tijdens een koffieconcert, verzorgd door het seniorenorkest Sans Âge, onder leiding van dirigent Bert Dirks. 

Truus zegt: “Muziek stimuleert de hersenen, je wordt er blij, fit en gelukkig van. Een gezellige ontmoetingsmiddag, met een mooi gevarieerd muzikaal programma, kan even verlichting geven voor een soms wat verloren eenzame zaterdagmiddag. Dat was mijn gedachte.”
Bij de organisatie kwam even wel wat kijken.  Maar het vinden van partners en medewerking in het Kerkraadse was een snelle en leuke klus. Theater  de HuB stelde ruimte beschikbaar. Meandergroep Zuid-Limburg doet mee. En wethouder Leo Jongen van ouderenbeleid, maatschappelijke ondersteuning bleek direct bereid de middag te openen.

De Muzikale Kaffieëklatsj verzorgd door Seniorenorkest Sans Âge vindt plaats op zaterdag 29 september a.s. om 13 uur in de HuB in Kerkrade.
Muzikale leiding: Bert Dirks
De toegang is gratis, inclusief kop koffie. Wel is het nodig vooraf te reserveren, gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het Theater in Kerkrade, Theaterplein 30. Of reserveren via 045 571 66 07. Let op: de kaarten zijn pas vanaf september verkrijgbaar.

Meldpunt Eenzaamheid
Voor meer informatie kunt u bellen met het meldpunt Eenzaamheid Ouderenwelzijn Impuls Kerkrade, 045 545 63 51.
Roel Sillen, augustus 2018

  

image logo 005

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar