Logo initiatevenLimburg

  • header

Wij zoeken burgers voor deelname aan een testpanel en een discussiegroep

Wat houdt het onderzoek in? 
U test op een Ipad twee verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) aan de hand van een aantal opdrachten. U gebruikt hiervoor verzonnen gegevens en niet uw persoonlijke gegevens. Tijdens deze sessie zal er een student van Zuyd Hogeschool naast u zitten. Het is de bedoeling dat u de gedachten die in u opkomen uitspreekt. De student zal de handelingen die u verricht noteren en uw uitgesproken gedachten opschrijven. Dit onderdeel zal maximaal 2 uur duren. Hierna is er een pauze van een uur. U krijgt een lunch aangeboden en bent in de gelegenheid om een wandelingetje te maken of een rustmoment te nemen. In het middagdeel worden de gebruiksvriendelijkheid en werkwijze in een groep van maximaal 10 personen besproken. Het doel van dit groepsgesprek is om vast te stellen hoe het gebruik in de praktijk het beste ondersteund kan worden. Welke informatie of ondersteuning heeft u nodig om gebruik te gaan maken van een PGO? Op basis van de onderzoeksuitkomsten geven wij advies aan de zorgorganisatie hoe ze het PGO het best kunnen introduceren.

Rol burgers:
De burgers die deelnemen aan dit onderzoek delen hun ervaringen en discussiëren gezamenlijk over de manier waarop ze een PGO in gebruik willen nemen.  Het is niet noodzakelijk dat u speciale voorkennis heeft.

Data
De bijeenkomsten vinden van 10 uur tot 15 uur plaats op 4 juni, 5 juni, 12 juni, 19 juni en 20 juni . Aan de hand van een aantal persoonskenmerken delen de onderzoekers de groepen in.

Locatie:
De bijeenkomsten vinden plaats op de Zorgacademie Parkstad, Henri Dunantstraat 2 te Heerlen. (tegenover Sevagram en schuin tegenover het Zuyderlandziekenhuis). De locatie is goed toegankelijk.
Parkeren is gratis mogelijk; voor de deur, of als deze parkeerplaatsen vol zijn op de parkeerplaats van het Zuyderlandziekenhuis. 
De bushalte is vlakbij en bereikbaar met lijn 21, 24, 44 en 58. Er arriveert iedere 8 minuten een bus.

Beloning
Als dank voor deelname ontvangt u een cadeaubon.
Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Tijdens de bijeenkomst ontvangt u een gratis lunch.
 
Achtergrondinformatie
Zorgverleners zijn verplicht om van iedere patiënt een persoonlijk medisch dossier bij te houden. In een medisch dossier staan alle gegevens rondom behandelingen zoals onderzoeksuitslagen en röntgenfoto’s. U heeft recht op inzage in uw persoonlijk medische dossier. Vanaf 2020 kunt u zelfs uw eigen medische gegevens zelf beheren in een digitale omgeving, een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze persoonlijke gezondheidsomgeving moet nog ontwikkeld en geïmplementeerd worden. 
Wat houdt een persoonlijke gezondheidsomgeving in?
-    Digitaal hulpmiddel voor het beheren van persoonlijke medische gegevens.
-    Snel en volledig overzicht van de gezondheid van de patiënt.
-    Medische gegevens kunnen (anoniem) worden uitgewisseld met/tussen onderzoekers om onderzoek naar behandelmethodes en medicijnen te versnellen en verbeteren.
-    Patiënt kan zelf bepalen welke informatie met wie gedeeld mag worden.
-    Patiënt kan zelf informatie toevoegen, zoals een dagboek van klachten of gegevens uit zelfmeetapparatuur. 
Geheimhouding:
De gegevens die verkregen worden uit het onderzoek worden anoniem verwerkt, dit wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens met niemand gedeeld worden en niet gekoppeld worden aan de resultaten van het onderzoek.

Meer weten of geïnteresseerd in deelname?
Kijk op www.limeconnect.nl/PHTonderzoek U kunt zich uiterlijk 20 mei 2018 opgeven.

De brochure

  

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

Logo initiatevenLimburg

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar