Logo initiatevenLimburg

  • header

Onlangs werd voor de tweede kamer het stuk “De juiste zorg op de juiste plek” aangeboden en een begeleidende Kamerbrief ingediend. Een initiatief van VWS, de gelijknamige Taskforce en als basis een al eerder verschenen rapport van KPMG

Op zich niet een geheel nieuw geluid. Het gaat om een verplaatsing, weer een transitie, van de duurdere zorg naar een goedkopere en meer effectieve combinatie van zorg & preventie bij de cliënt / patiënt zelf. Kortom de zorg  in de leefomgeving en leefstijl van de mensen zelf brengen. En e-health speelt daarbij een voorname rol.
Wat wil men bereiken?

Het uitgangspunt vormt het functioneren van mensen in hun eigen (leef & werk-)omgeving als basis van zorg en preventie. Daarbij aandacht voor gedrag, persoonlijke motivatie, eigen regie en het tijdig voorkomen van het ontstaan of verergeren van ziekten.

Basaal is daarbij ook de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor iedereen. De zorg dient passend, effectief, aan te sluiten bij de leefervaringen en in de juiste context aangeboden te zijn. Dat levert een betere kwaliteit van leven, langer gezond blijven en maatschappelijk betaalbare kosten op.

Lees het hele artikel


 

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

Logo initiatevenLimburg

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar