Logo initiatevenLimburg

  • header

De leerstoel Smart Architectural Technologies van de Technische Universiteit Eindhoven verricht onder leiding van prof. dr. ir. Masi Mohammadi onderzoek naar ruimtelijke en technologische middelen voor het bevorderen van het toekomstgericht en mensgericht bouwen. De werelden van mensgericht bouwen en innovatieve technologie worden in het ontwerp bij elkaar gebracht om van daaruit te komen tot de ontwikkeling van een integraal concept voor de ‘Empathische woonomgeving’. Deze concepten en tools worden momenteel in samenwerking met maatschappelijke organisaties gevalideerd in een aantal LivingLabs.

Drie LivingLabs in de regio Eindhoven, Roermond en ’s Hertogenbosch op het gebied van ‘een slimme woonzorgomgeving’ gaan de samenwerking aan met de TU/e om de slimme woonzorgomgeving voor nu en in de toekomst te bouwen en uit te testen in het dagelijks leven. FMT Gezondheidszorg zal deze drie projecten volgen.

De Nederlandse bevolking is aan het vergrijzen. Dit in combinatie met de steeds stijgende levensverwachting heeft grote gevolgen voor de zorgsector. In 2040 zal meer dan een kwart van de samenleving 65 jaar of ouder zijn, waarvan het aandeel 80-plussers verdrievoudigt zal zijn ten opzichte van nu. Ouderen hebben gemiddeld meer (lichamelijke) beperkingen en daardoor een aanzienlijk hogere zorgvraag. Er zal dus meer zorg geboden moeten worden, waardoor er een hogere druk komt te staan op de beroepsbevolking. Om ervoor te zorgen dat de langdurige zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft, is de zorg onderhevig aan grootschalige hervormingen. Zo is er een flinke verschuiving gaande van intramurale zorg naar zorg thuis. De hulpbehoevende oudere wil en kan langer thuis blijven wonen. Als gevolg daarvan zal, naast dat de zelfredzaamheid van de oudere belangrijker wordt, ook het beroep op mantelzorgers groter worden om langer thuis wonen voor ouderen mogelijk te maken.

Lees het hele artikel van FMT

 


 

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

Logo initiatevenLimburg

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar