Logo initiatevenLimburg

  • header

Staatssecretaris Blokhuis stuurde eind september een reactie aan de Tweede Kamer bij de eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, getiteld: ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak’. Hij schrijft daarin o.a.: “Vroegsignalering, een persoonsgerichte benadering voor de complexe cases en een sterk netwerk van hulp en ondersteuning in de wijken zijn essentieel. … Ook hebben we gezien hoe belangrijk het is dat vroegtijdig signalen van personen worden opgepikt door naasten – familie, buren – en zij weten waar ze terecht kunnen.”

In het voorwoord van de eindrapportage wordt gesproken van “Het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten kunnen we met elkaar humaner maken. Daarmee voorkomen we zowel persoonlijk als maatschappelijk leed.”

Lees het hle artikel via deze link

  

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

Logo initiatevenLimburg

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar