Logo initiatevenLimburg

  • header

Twee op de drie ziekenhuizen heeft een patiëntportaal dat online inzage biedt in medische gegevens.

Vorig jaar was dit nog één op de drie. Patiënten kunnen nu bij 49 ziekenhuizen inloggen om bij hun gegevens te komen. Opvallend is de stijging in het aantal ziekenhuizen dat e-consult aanbiedt: van 17 naar 29.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als outcome doel geformuleerd dat per 2020 iedereen zijn medische gegevens digitaal en gestructureerd kan inzien en eigen gegevens kan toevoegen aan zijn persoonlijke gezondheidsomgeving.

Patiëntportalen bieden zorggebruikers de mogelijkheid tot inzage in hun gezondheidsgegevens die het ziekenhuis over hen beschikbaar stelt. Deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens, onderzoeksresultaten, medicatieoverzicht en behandelinformatie zijn. Vaak biedt een patiëntportaal ook andere functionaliteiten, zoals een e-consult, het invullen van vragenlijsten en het maken van online afspraken. Sinds augustus 2017 zijn er 21 patiëntportalen bijgekomen.

Toename e-consult

Bij 29 ziekenhuizen is het mogelijk om in het patiëntportaal een vraag te stellen aan de arts (e-consult). Bij 2 ziekenhuizen kunnen zorggebruikers foto’s toevoegen en bij 1 ziekenhuis is videoconsult mogelijk. We weten niet of patiënten daadwerkelijk het e-consult gebruiken. Uit de eHealth-monitor 2017 blijkt dat onwetendheid over de mogelijkheden bij patiënten een belangrijke rol speelt. Onlangs heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een handreiking uitgebracht om het gebruik van e-health toepassingen, zoals een e-consult te stimuleren. Hierbij gaat het om drie vormen van e-consult: bel-consulten, schriftelijke consultaties en screen-to-screen consulten. Sinds 1 januari 2018 worden e-consulten vergoed. De verwachting is dat het aantal patiëntportalen met e-consult en videobellen zal toenemen.

Realtime inzage of met vertraging?


Lees het hele artikel in FMT

  

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

Logo initiatevenLimburg

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar