logo initiatieven

 

Initiatieven

 

De organisaties staan in een bepaalde volgorde vermeld.
De eerste letter van de naam van de organisatie bepaald meestal de volgorde.
U kunt links op deze pagina ook het zoekveld gebruiken. Die is heel handig.

Omhoog

Amputaties

Landelijke Vereniging van Geamputeerden  

Doelstelling en activiteiten:

  • Belangenbehartiging van mensen met een amputatie of een deformiteit van arm of been.
  • Voorlichten van mensen en hen te adviseren met betrekking tot hun rechten als zodanig en met betrekking tot problemen die verband houden met de amputatie of hun verkorting en het gebruik van de prothese voor zover het ledematen betreft.
  • Het organiseren van contactbijeenkomsten voor geamputeerden.
  • Behulpzaam te zijn bij het instandhouden van regionale en/of plaatselijke groepen en/of verenigingen van geamputeerden.


Het behartigen van algemene belangen van prothesegebruikers/geamputeerden als zodanig bij:

1. De overheid.
2. De Chronisch zieken en gehandicaptenraad.
3. De zorgverzekeraars.
4. Instanties en/of personen, zoals medici en prothesebouwers die behulpzaam zijn op het terrein van amputaties en prothesebouw, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Internet: https://www.lvvg.nl/ 

 
 
Powered by Phoca Download

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

image logo 005

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar