Logo initiatevenLimburg

  • header

 

het Steunpunt Cliënteninitiatieven is veranderd in:

Initiatieven Limburg

 

Redactieteam website zoekt versterking!

Lees meer....

 

Welkom op de site van Initiatieven Limburg.

Deze site biedt u de mogelijkheid om actuele gegevens te vinden over buurt- en burgerinitiatieven, patiëntenorganisaties, ouderverenigingen en zelfhulpgroepen die in Limburg actief zijn.


De website is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
•    Algemene informatie over Initiatieven Limburg
•    Een vermelding van bijna 200 Limburgse verenigingsadressen, alfabetisch gesorteerd (onder het kopje 'initiatieven')
•    Een overzicht van activiteiten voor en door mensen die actief zijn (agenda)
•    'Verhalen' waarin iemand zijn of haar verhaal vertelt, vanuit de insteek Positieve Gezondheid, eigen (veer)kracht en ervaringsdeskundigheid.
•    Aan burgerinitiatieven in Limburg gerelateerde websites


In Limburg bestaan veel initiatieven die zijn opgezet zijn door actieve burgers.
Burgers die iets gemist hebben in bestaande voorzieningen en een aanbod van de overheid of de (gezondheids)zorg.
Mensen die elkaar opgezocht hebben, om samen het verschil te maken en in een aanvulling te voorzien op bestaande zorg- en dienstverlening.

De website www.initiatievenlimburg.nl  wil actief zijn op meerdere domeinen en vanuit een bredere kijk op gezondheid, dan alleen vanuit ziekte of aandoening.
Ze wil bijdragen aan het verbinden, stimuleren en versterken van burgerinitiatieven in Limburg.

Ook patiënten- en zorggerelateerde doelgroeporganisaties zijn ooit gestart als initiatieven van burgers die een zeker gemis ervaarden in het zorgaanbod dat hen geleverd werd.  

Initiatieven Limburg ondersteunt activiteiten van en voor mensen. Het delen van ervaringen geeft een gevoel van herkenning. Het is prettig om van elkaar te leren, bijvoorbeeld door tips, informatie en ideeën met elkaar uit te wisselen.

Medewerkers van Initiatieven Limburg helpen bestaande initiatieven verder of helpen bij het vorm geven van nieuwe initiatieven.
Op basis van kennis van het netwerk in Limburg, kan dit door:
•    Informatie en verwijzing
•    Advies en begeleiding
•    Verbinding met bestaande initiatieven.


Initiatieven Limburg is een vraagbaak, stimulator en klankbord.
Medewerkers zullen vooral naast u op lopen om vorm te geven aan, of op zoek te gaan naar een initiatief. Dit kan door een kort traject van vooral coachende gesprekken.

De website legt concreet ook verbindingen met andere websites/portals.

Deze website www.initiatievenlimburg.nl,  is sinds 2018 in de lucht en de opvolger van de website www.clienteninitiatievenlimburg.nl.
Initiatieven Limburg maakt deel uit en is een service van Burgerkracht Limburg.
De website is gelinkt aan de merknaam Initiatieven Limburg (voorheen Steunpunt Cliënteninitiatieven Limburg) met eigen Logo.

Onderdeel van Burgerkracht Limburg

image001okprovincie limburg

Logo initiatevenLimburg

 

Luister met BrowseAloud

ba toolbar