Gerelateerde websites

 

Deze website poogt concreet ook verbindingen te leggen met andere websites/portals rondom dezelfde thema’s.

Te denken valt aan: 
www.burgerkrachtlimburg.nl


Daarnaast zijn er diverse websites die lokaal, regionaal of domein specifiek initiatieven bundelen en/of voor het voetlicht brengen zoals:

www.zelfregietool.nl

www.depijler.nl

www.naoberzorgnederland.nl

www.kleinebeurslimburg.nl